1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse nutipoint.ee (edaspidi nutipoint.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse nutipoint.ee omanikfirma Nutipoint OÜ (edaspidi Müüja) vahel nutipoint.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse nutipoint.ee veebilehel ja need astuvad jõusse nutipoint.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad nutipoint.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


2. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka nutipoint.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse nutipoint.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

             2.6 Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast.

Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes märgitud “Tellimisel” ja eritellimisel kaubale ning osutatud teenustele (paigalduspaketid, arvutiabi, vana toote äravedu) ning nende eest tasutud makseid ostjale ei tagastata. Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused.

Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on müüjal õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on müüjal õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas.

Müügilepingust taganemisel on müüjal õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 10€ käsitluskulude katteks.

Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada kirjutades vabas vormis e-mail aadressile info@nutipoint.ee.

Müügilepingust taganemisel saab kaupa tagastada kasutades Smort Post pakiautomaat, Muuga Maxima

Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele. Järelmaksuga ostu puhul tühistatakse kehtiv järelmaksu leping e-posti aadressile info@nutipoint.ee saadetud kirjaliku avalduse alusel. Kinkekaartidega maksmisel tagastame ostusumma kinkekaartides.


3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.

3.1 Kõik hinnad nutipoint.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.

3.2 Müüja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. See informatsioon pärineb hulgimüüjatelt ja/või tootjatelt, ja Müüjal ei ole võimalik selle täpsust kõigi toodete puhul kontrollida. Hinna- ja tooteinfo võib nutipoint.ee lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende nutipoint.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib nutipoint.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende nutipoint.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.


4. Tellimuse esitamine.

4.1 Ostja saab nutipoint.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil info@nutipoint.ee

4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist.

4.3 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne või parem kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole, millelt ülekanne laekus.


5. Lepingu sõlmimine

5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.


6. Tellimuse tühistamine

6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.

6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.


7. Kaupade eest tasumine

7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja poes, kui on tasunud ka ülejäänud summa.

7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga Nutipoint OÜ poes, järelmaksuga.

7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.


8. Liising

8.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu meie partnerilt LHV Finance

8.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust.


9. Kaupade kättetoimetamine

9.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja poes Parnu mnt.36, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest poesse.

9.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt nutipoint.ee veebilehel toodud hinnakirjale.

9.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

9.4 Hinnad:

    Itella SmartPOST pakiautomat - 3.70 €

    Omniva pakiautomat - 4.00 €

    Nutipoint kulleriga (ainul Tallinna piires) - 0.00 €

    Ise tulen Nutipoint esindusse - 0.00 €


10. Ostust keeldumine

10.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

10.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

10.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades, mille pakend on avatud ja/või toode aktiveeritud, ning ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika puhul.

10.4 Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@nutipoint.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Müüja jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.

10.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.

10.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.

10.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

10.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 30 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

10.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.


11. Garantii

11.1 Kõigile nutipoint.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib vähemalt 12-kuuline garantii. Kauba ostmisel väljastab Müüja arve, mille alusel saab Ostja pöörduda otse volitatud garantiiremonditöökoja poole.

11.2 Kui veebikauplusest nutipoint.ee ostetud kaupa ei ole võimalik garantiikorras remontida, tuleb Ostjal sellest viivitamatult teatada meiliaadressil info@nutipoint.ee või telefonil +372 5690 0331. Kauba ümbervahetamine samaväärse või parema vastu toimub ainult ostudokumendi alusel.

11.3 Lähem info garantiitingimuste kohta on toodud nutipoint.ee veebilehel "Garantii".


12. Vaidluste lahendamine

12.1 Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.


13. Kogu kaup asub välismaa laos ja kodulehel olevad kättesaamis kuupäevad on ligikaudsed.